Material

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut pedagogiskt material till litteratur samt broschyrer och böcker.

Välj kultur

Beskrivning
Presentation av konstnärer och kulturaktörer i Åboland och Nyland. Broschyren gavs ut 2014 inom projektet Produforum Åboland.

Produforum Åboland 2009-2014

Beskrivning
Nätverket för kulturaktörer presenterades i en tidskrift som gavs ut vid projektets slut.

Naturberättelser

Beskrivning

I boken finns tips för berättarprojekt med särskild fokus på människans förhållande till allt annat levande.

Boken producerades inom projektet Nordiska röster. Kontakta Sydkustens kansli för mera information.

Bron till berättelsernas värld

Beskrivning

Handbok för vuxna som vill dela berättelser med barn och unga. I boken presenteras olika metoder för berättarprojekt. Boken producerades inom berättarprojektet Nordiska röster.

Konstakta Sydkustens kansli för mera information.

Det var en gång en Dinosaurie

Beskrivning

Tolv grundskolelärare från Åbo och Åboland deltog i projektet Berättelsejakten, ett delprojekt inom Nordiska röster, genom att pröva på att använda muntligt berättande i undervisningen. I boken presenteras resultatet av deras arbete.

Boken utkom 2011. Ta kontakt med Sydkustens kansli för mera information.