Kulturum - forum för konstundervisning

Kulturum är ett treårigt projekt vars mål är att skapa ett forum för diskussion, samarbete, och utveckling av konstundervisningen för barn och unga i Finland. Projektet faciliteras och koordineras av Sydkusten tillsammans med KulturÖsterbotten.

 

Målsättningar

 • Öka tvärsektoriellt och tvärkonstnärligt samarbete lokalt och regionalt bland olika aktörer​.
   
 • Skapa rum för erfarenhetsutbyte och kompetenshöjning inom konstundervisningsfältet.
   
 • Stöda kommunerna och upprätthållarna till ett ökat utbud och tillgång till konstundervisning för barn och unga.
   
 • Öka synligheten för konstundervisningens betydelse och värde i samhället​.
   

Verksamhet

 • Anordna tema- och nätverksträffar för olika målgrupper inom konstundervisningsfältet.
   
 • Arrangera seminarier och utbildningsdagar.
   
 • Stöda kommuner, SKAPA-finansierade projekt, och konstundervisningsaktörer i arbetet med att utveckla grundläggande konstundervisning och övrig konstundervisning lokalt, regionalt och nationellt.
   
 • Intressebevakning och påverkansarbete av grundläggande konstundervisning och övrig konstundervisning för barn och unga.
   
 • Kartlägga behov av informationskanaler i samråd med fältet​.
   

Aktuella evenemang 

Kulturum anordnar både fysiska och digitala nätverksträffar, webbinarier och utbildningsdagar.

Aktuella evenemang som Kulturum anordnar kan du hitta här.

Finansiering

Projektet finansieras av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning som vill uppmuntra kommuner och andra aktörer att skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mer tillgänglig och jämlik för barn och unga. Projektperioden sträcker sig från 2023-2025.

Kontaktpersoner

Vippe Leminen
Projektledare, Sydkusten
tfn: 050 5527 276
vippe.leminen@sydkusten.fi

Johanna Björkholm
Projektledare, KulturÖsterbotten
tfn: 044 750 3149
johanna.bjorkholm@kulturosterbotten.fi
 

Kulturums grafiska profil har skapats av art director och grafiska designer Linnéa Sjöholm.