Material

Sydkusten har under åren gjort ett flertal utredningar och rapporter samt gett ut pedagogiskt material till litteratur samt broschyrer och böcker.

Ordkonst - framtidens utbildningsvägar och arbetsfält

Beskrivning

Svenska kulturfondens rapport om ordkonstens nuläge och behoven av en utbildning för ordkonstlärare är skriven av Sydkustens ordkonstskolas rektor Monica Martens-Seppelin. Rapporten publicerades i januari 2022.Mera information: www.kulturfonden.fi/publikationer/

Pedagogiskt material till bokpaket för åk 1, 2022

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för böcker riktade till elever i årskurs ett.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2022 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Material till Pärlor av glas av Camilla Lagerqvist (åk 4-6)

Beskrivning

Nessa vandrar omkring på den dammiga landsvägen. Hon har förlorat allt. Hennes mamma är död, hon äger ingenting och hon har ingenstans att ta vägen. Men så stannar en bil vid vägkanten och allt förändras. Nessa får göra en resa som hon aldrig hade kunnat föreställa sig.

En välskriven och spännande berättelse som utspelar sig strax efter första världskriget.

Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Årsrapport 2020

Beskrivning
Årsrapporten berättar om Sydkustens verksamhet 2020. Den beskriver hur vi arbetat för att främja utbildning och kultur på svenska och vilka konkreta måsättningar vi strävat efter att uppfylla.

Pedagogiskt material till bokpaket för åk 5, 2021

Beskrivning

Pedagogiskt material som Sydkustens ordkonstskola utarbetat för  böcker riktade till elever i årskurs 5.

Materialhäftet med ordkonstuppgifter skickades i januari 2021 tillsammans med bokpaketen till skolor som ansökt om paketen. Projektet gjordes tillsammans med Förbundet Hem och Skola med understöd från Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Materialet är utvecklat av Sydkustens ordkonstskola.

Morgon- och eftermiddagsverksamhet 2020

Beskrivning

En situationsrapport över morgon- och eftermiddagsverksamheten i Svenskfinland 2020.

I kartläggningen har man fokuserat främst på personalen, arbetsförhållanden, behörighetsgrad och synen på det egna jobbet samt verksamheten i gruppen. I kartläggningen framkommer också hur mycket morgon- och eftermiddagsverksamheten används i Svenskfinland och bl.a. vad den kostar för familjerna i de olika kommunerna.

Årsrapport 2019

Beskrivning
Sydkusten utger sin årsrapport i samband med förbundsmötet varje år. Rapporten kompletterar den verksamhetsberättelse som ingår i årsmöteshandlingarna och ger en mera heltäckande bild av verksamheten i text, bild och siffror.

Tänk språk!

Beskrivning

Språkstrategin för småbarnspedagogik är tänkt att fungera som stöd för alla som jobbar inom småbarnspedagogiken och med de yngsta skoleleverna.

Broschyren lyfter fram frågor som kan hjälpa personalen att skapa en miljö som är gynnsam för barnens språkutveckling. Broschyren kan laddas ner här eller beställas från Sydkustens kansli.

Material till den lättlästa boken Den sista soldaten (åk 5-9)

Beskrivning

Året är 1922. Sommarhettan är obeskrivlig och ett kringresande tivoli har kommit till stan. På tivolit finns den sista soldaten från första världskriget. Vem är denne soldat och vad är det för grepp han har om Wade och Joe? En spöklik berättelse om två amerikanska bröder som blir hemsökta av något som de trodde var begravt i det förflutna. 

Boken finns som e-bok på Ebban.

Målgrupp: åk 5-9

Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna.

Material till Nyckelbarnen av Sara Kadefors (åk 5-7)

Beskrivning

En dag ser Siri sin mamma gå in i en port. I en främmande lägenhet. Inget konstigt med det. Förutom att mamma är på jobbresa i Tokyo. När Siri frågar får hon bara lögner till svar. När läraren Maggan hackar på Leo i klassen och när rektorn försvarar Maggan känns det som om hela vuxenvärlden sviker. Siri och henens vänner vill hämnas. Men det kan bli väldigt fel också fast man vill väldigt rätt.

Boken finns som e-bok på Ebban.
Målgrupp: åk 5-7

Materialet är sammanställt av de finlandssvenska läsambassadörerna.