Anna-Karin Tötterman, utbildningsplanerare och kontaktperson för Sydkustens Educaprogram

En god utbildning är hörnstenen

10.01.2023 kl. 10:30
Visste du att Educa är Finlands största evenemang inom utbildningssektorn? Sydkustens landskapsförbund, som är intresseorganisation inom utbildningspolitik i Svenskfinland, kommer givetvis att delta. Årets Educa-mässa går av stapeln 27-28.1.2023 i Mässcentret i Helsingfors. Vi på Sydkusten har planerat vårt program sedan i höstas och vi ser fram emot att träffa er alla på Educa.

Sydkusten kommer att finnas i det svenska kvarteret ”Hörnan”, som i år har temat En god utbildning för alla. I Hörnan har vi en egen monter och du hittar oss i monter 6p45. I vår monter kommer vi att presentera Sydkustens verksamhet. Vi presenterar inom kort ett schema för när du kan träffa representanter för vår verksamhet.

Ordkonstskolan: Sydkustens ordkonstskola leder dig in i ordens och berättelsernas värld. I ordkonstskolans verkstäder kan du utöva ordkonst som hobby varje vecka eller prova på ordkonst på något av våra evenemang. Vi erbjuder ordkonst som grundläggande konstundervisning i flera kommuner.

Skrivande skola: Skrivande skola är ett skrivpedagogiskt projekt för hela Svenskfinland med fokus på årskurserna 7-9. Vi lägger krafterna på skolans alla lärare och stärker läraren som skrivlärare i eget ämne. Vi jobbar med språkstärkande skriv- och genrepedagogiska metoder i alla ämnen.

Rätt bok på rätt plats: Rätt bok på rätt plats är ett 2-årigt projekt där vi utvecklar nya platser där barn, unga och familjer kan möta böcker och läsinspiration. Vi jobbar på att vidareutveckla två koncept från några av Sydkustens olika projekt: Läshörnor och tamburbibliotek.

Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb: Sydkustens projekt Småbarnspedagogiken – ett framtidsjobb har som mål att genom systematiskt påverkansarbete lyfta småbarnspedagogikens status i Svenskfinland, öka medvetenheten och intresset för branschen samt skapa debatt om lösningar inför framtiden.

Sydkusten deltar även i en programpunkt på Hörnans scen på fredag 27.1 kl. 14:00-15:00 då projektet Skrivande skola och vår projektkoordinator Emilia Christiansen från projektet om småbarnspedagogik deltar i paneldiskussionen ”Olika bakgrunder – jämlika möjligheter?” om åtgärder för att skapa jämlika möjligheter längs med hela lärstigen.

Som en intresseorganisation inom utbildnings- och kulturpolitik i Svenskfinland ser vi fram emot att ta del av kunskapsutbudet, föreläsningarna, nätverkandet, minglandet och alla härliga möten. Kanske du har ett utvecklingsförslag eller samarbetsprojekt som skulle passa en intresseorganisation som Sydkusten? Tveka inte att ta kontakt om du vill veta mer om vår verksamhet eller om vårt program på Educa.

För oss är en god utbildning hörnstenen i framtidens Svenskfinland. Vi ses väl om två veckor på Educa?

Anna-Karin Tötterman

Utbildningsplanerare och kontaktperson för Sydkustens program på Educa

anna-karin.totterman@sydkusten.fi

0503576843

Anna-Karin Tötterman