Min roll som utbildningspolitisk intressebevakare

02.12.2022 kl. 15:40
Vilka faktorer är viktiga för att på bästa sätt kunna förverkliga uppdraget inom utbildningspolitiskt påverkansarbete? Nyckel till framgång inom intressebevakning är kunskap, långsiktigt arbete, förtroende samt växelverkan och kommunikation.

Jag har nu arbetat en knapp månad på Sydkustens landskapsförbund som utbildningsplanerare. På mitt arbetsbord och på agendan finns allt från utredning av personalsituationen inom småbarnspedagogiken till insändare om brister i läromedel på olika utbildningsnivåer. Jag kunde sammanfatta mitt arbete med att det handlar om att nå ut till samhället (offentligheten) och beslutsfattarna med ett budskap, att föra en dialog och reda ut saker. Med andra ord intressebevakning eller påverkansarbete.

Kunskap är makt

Det är viktigt att ha en bred och till vissa delar fördjupad kunskap om hur samhället och Svenskfinland fungerar samt i detta fall om utbildningsfrågor. På så sätt kan jag som intressebevakande aktör effektivt skaffa mig fördjupad kunskap även i mer komplexa frågor.  Det gäller att kunna placera en aktuell fråga i sin rätta kontext samt planera och förverkliga åtgärder. Vi lever idag i ett hektiskt samhälle där kunskap är makt. Politiker och tjänstemän ska idag fatta beslut i allt mer invecklade frågor, samtidigt som de har allt mindre tid och resurser att tänka igenom saker. Med kunskap i utbildningspolitiska frågor kan Sydkusten och jag som utbildningsplanerare således göra en skillnad och bidra till att visa på både utmaningar och lösningar.

Intressebevakning kräver tid och tålamod

Ett väl utfört påverkansarbete skapas oftast över tid. En förändring sker oftast inte snabbt utan det krävs tålamod och långa relationer med samhällsaktörer för att kunna bidra till en önskad effekt. Vid Sydkustens landskapsförbund har man länge arbetat med intressebevakning i utbildningsfrågor och har som organisation skapat de kontakter och den erfarenhet som behövs.  I mitt jobb som utbildningsplanerare handlar det om att jag ska föra vidare denna tradition, ta del av den organisationskunskap som finns och på mitt sätt bidra till att bevaka frågor som gäller utbildning på svenska.

Förtroende är viktigt i påverkansarbete

För att förvalta uppdraget som påtryckningsorganisation krävs förtroende. Intressenter, beslutsfattare och samarbetspartners måste kunna lita på att Sydkustens uttalanden, rapporter och förslag är baserade på kunskap och fakta. För ett enda felformulerat uttalande eller påstående kan försvaga vårt rykte som intresseorganisation. Därför är det väldigt viktigt för mig som utbildningsplanerare att jag gör ett noggrant utredningsarbete som grund för Sydkustens påståenden, insändare och förslag till åtgärder.

Tillsammans är vi starka

I påverkansarbete krävs kommunikation och samarbete. Det är i växelverkan med andra aktörer, intressenter och beslutsfattare de bästa lösningarna hittas. I mitt arbete är jag dagligen i kontakt med allt från samarbetspartners, tjänstemän på kommunen till personal på skolor och daghem. Den vägen får jag den information jag behöver, når ut med vårt budskap och tillsammans med andra aktörer får det resultat vi siktar på. Tillsammans är vi starka. Och det är synnerligen viktigt i frågor som gäller utbildning i Svenskfinland – på många sätt ödesfrågor för vår framtid och något jag personligen brinner för att vara med och påverka.

Anna-Karin Tötterman
tf. utbildningsplanerare
anna-karin.totterman ( at ) sydkusten.fi

Anna-Karin Tötterman