Skriva och läsa är roligare tillsammans

02.11.2022 kl. 08:59
Under Helsingfors bokmässa arrangerade Sydkustens ordkonstskola två scenprogram som fint illustrerar att läsande och skrivande mår bra av sammanhang.

Den seglivade myten om läsning och skrivande som eremitsysslor kan eventuellt aldrig helt utplånas - av förståeliga skäl. Visst, i de flesta fall sker läsning som individens möte med texten. Visst, en stor del av skrivprocessen är självständigt skapande. Visst, läsande och skrivande som härstammar ur egen motivation är målet. Ändå är detta bara en del av sanningen.

Under Helsingfors bokmässa arrangerade Sydkustens ordkonstskola två scenprogram som fint illustrerar att läsande och skrivande mår bra av sammanhang. Under moderering av Eddie Myrskog och rubriken Läslust, skrivlust, livslust diskuterade författarna Henrika Andersson och Malin Klingenberg med ordkonsteleverna Jessica Rehn och Alva Tjäru om kreativa processer. Vilket fantastiskt stimulerande samtal med många kloka tankar! Alla lyfte fram vikten av att ingå i en skrivande gemenskap, att sporras och stöttas av varandra som skribenter. Då alla dessutom lyfte fram läsande gemenskaper som bokcirklar, bokbloggar och BookTok som främsta källa för läsinspiration och boktips blir det ännu mer tydligt att både skrivande och läsande verkligen fördjupas, förgrenas och växer tillsammans med andra.

Det andra programmet var ett quiz om barn- och ungdomsklassiker. Ordkonstlärare Lotta Sanhaie lotsade representanter från Karamalmens skola i Esbo och Drumsö lågstadieskola i Helsingfors genom många kluriga frågor. Vilka duktiga och belästa quizdeltagare! Eleverna kunde svara rätt på 80 % av frågorna, imponerande! Också publiken fick delta och det var underbart att få följa med diskussionerna bland åhörarna. I vilken fantasybok finns kaninhålet egentligen? Var hör kapten Haddock riktigt hemma?

Ordkonstlärare Lotta Sanhaie leder frågesporten där elever från Karamalmens skola och Drumsö lågstadieskola deltar på scen och i publiken.

Även om frågesporter kanske inte är den mest självklara vägen till boksamtal kan de fungera som lättsam inkörsport till diskussioner om delade läsupplevelser. Att få veta att också andra läst boken, att få uttrycka egna synpunkter på allting från karaktärer och deras handlingar till etiska frågeställningar och stilistiska val är en viktig del av läsningen. Att dela sin läsupplevelse är att vidga den. Förhoppningsvis fungerade quizet även som inspiration till vidare läsning!

Vill du testa din kunskap om barn- och ungdomsklassiker? Här hittar du quizet, rätt svar längst ner!

Katja von Wendt
Pedagogisk planerare på Sydkustens ordkonstskola
katja.von.wendt ( at ) sydkusten.fi

Bilder: Björn Lindberg

Katja von Wendt