Porträttbild av Vippe Leminen, en vithyad person med brunt hår ler mot kameran. Vippe har på sig en brokig mångfärgad kragskjorta. Bilden är tagen från midjan uppåt. Bildens bakgrund omfattas av ett skogslandskap.

Vippe Leminen ny projektledare på Sydkusten

22.03.2023 kl. 15:23
Sedan medlet av mars jobbar fil.mag. Vippe Leminen som projektledare på Sydkustens landskapsförbund i SKAPA-projektet Kulturum – forum för konstundervisning.

Vippe Leminen är konstpedagog och producent. Hen har en ämneslärarexamen från Konstfack konstnärliga högskola i Stockholm (2019) med inriktning på konst- och designpedagogik. Efter det har Vippe vidare utbildat sig inom hållbar utveckling och klimatpedagogik vid Göteborg universitet. De senaste åren har hen arbetat som bildkonstlärare, producent, och kulturarbetare. 

I arbetet som projektledare ser Vippe fram emot att komma i dialog med aktörer på fältet: 

Jag är entusiastisk över att börja i ett projekt som förstärker diskussionen och utvecklingsarbetet av konstundervisningen i Finland. Jag ser fram emot att träffa olika aktörer, rektorer, lärare, elever, och beslutsfattare för att diskutera konstundervisningens behov samt tänka kring nya verksamhets- och samarbetsformer, berättar Vippe. 

SKAPA-projektet Kulturum - forum för konstundervisning är ett nytt treårigt projekt där Sydkusten fungerar som facilitator och koordinator tillsammans med KulturÖsterbotten.  

Avsikten med projektet är att starta ett diskussionsforum kring konstundervisningen för att utbyta erfarenheter, förstärka nätverk och tvärsektoriellt samarbete samt att utveckla och etablera nya verksamhetsmodeller. Projektets målsättning är att stödja kommuner och konstskolor i arbetet med att utveckla den grundläggande konstundervisningen och övrig konstundervisning lokalt, regionalt, och nationellt.  

Projektets arbetsgrupp består av projektledarna Vippe Leminen från Sydkusten och Johanna Björkholm från KulturÖsterbotten som driver projektet tillsammans med Sydkustens utvecklingschef Monica Martens-Seppelin och KulturÖsterbottens kulturchef Åsa Blomstedt.  

Projektet finansieras av Svenska kulturfondens SKAPA-satsning som vill uppmuntra kommuner och andra aktörer att skapa nya gemensamma strukturer så att konstundervisningen blir mer tillgänglig och jämlik för alla barn och unga. 

För mera information kontakta Vippe Leminen på +358 50 552 7276, eller på vippe.leminen@sydkusten.fi. 

Fotot av Vippe taget av Anni Reenpää.

Ebban-chatten sätter punkt

I sju år har Sydkusten upprätthållit en chatt med boktips för elever och lärare inom den finlandssvenska boktjänsten Ebban. I höst läggs chatten ner då Ebban övergår till tjänsten BookBites.Läs mera »
20.06.2024 kl. 11:07

Kulturarbetardagarna – mötespunkt, smältpunkt och startpunkt

I oktober ordnas ett två dagars seminarium för alla som arbetar med kultur på svenska i Finland. Kulturplanerare Tove Hagström vill bjuda deltagarna på insikter, info och ingångar till nya samarbeten.Läs mera »
14.06.2024 kl. 10:00
Ina Ylitervo, Tanja Nivaro Thomssen, Filippa Belfrage och Emilia Christiansen.

Trygghet, tillit och samarbete bygger goda grunder

Det treåriga projektet för att lyfta småbarnspedagogiken avrundades med ett slutseminarium den 7.6. Under seminariet betonades vikten av målmedvetet arbete för att stötta barn och unga i en tid av stora omvälvningar.Läs mera »
13.06.2024 kl. 09:53