1.	Camilla Nygård deltar i årets Educamässa i panelen om jämlik utbildning.

“Fred i världen är att alla får gå ut” - pojkar kan visst skriva!

24.01.2023 kl. 10:23
Senaste vecka hörde vi om de svenskspråkiga pojkarnas bristande läs- och skrivkunnighet i NCUs senaste rapport . Vi hörde också om andra utmanande grupper, till exempel de barn vars modersmål inte är svenska eller finska hemma vid köksbordet.

Camilla Nygård, lärare Zachariasskolan i Nykarleby och en av de drivande krafterna i Skrivande skola, har erfarenhet av pojkar som skriver. Camilla jobbar som modersmålslärare i en stark landsbygdskontext, i en mestadels enspråkigt svensk och starkt dialektal språkmiljö. Men hon jobbar också i ett mångkulturellt klassrum i en stad som öppnat för nyfinländare.  

Och ja, så var det pojkarna som Nykarleby verkar lyckas med. När pojkarna i förskola upp till årskurs 9 fick skriva opinionstexter om fred och i genrer som dikt, insändare och kolumn, så hände något. Av 949 barn och unga vaskade en jury fram tolv vinnare i skrivtävlingen Skrivtid. Sju av tolv var pojkar. Inte är det ett forskningsresultat, men ett mönster som bryter mot en trend. 

Under Educa i Hörnan och på fredag kl. 14-15 deltar bland andra Camilla Nygård med Sydkustens Emilia Christiansen i projekt “Småbarnspedagogik - ett framtidsjobb”  i panelen “Olika bakgrunder - jämlika möjligheter” : "Står våra barn på samma startlinje när de inleder skolgången? Hur kan vi trygga jämlika möjligheter längs med hela lärstigen, från småbarnspedagogiken upp till andra stadiet, för våra barn, elever och studerande oberoende av modersmål, kön, inlärningssvårigheter, etnicitet och socioekonomisk bakgrund?"

Och textens rubrik. Den är ett citat av Ali Al-Badri i åk 3 och en av vinnarna i Skrivtid. Vi ses på Educa!

NCU:s rapport hittar du här.

Bildtext: Camilla Nygård deltar i årets Educamässa i panelen om jämlik utbildning. (Foto: privat).

Seminarium lyfter viktig bransch - anmäl dig med!

Projektet Småbarnspedagogiken - ett framtidsjobb är nu inne på målrakan och projektkoordinator Emilia Christiansen har lagt i extraväxeln inför slutseminariet den 7.6. Anmälningar tas emot till den 27.5.Läs mera »
22.05.2024 kl. 12:27

Sydkusten ordnar branschdagar för kulturarbetare

I oktober 2024 samlas kulturarbetare i Åbo för att diskutera framtidsutsikterna för kulturverksamhet på svenska i Finland med temat "Kulturkris och kulturkraft".Läs mera »
17.05.2024 kl. 11:53

Styrelsen 2024-2025

Sydkustens landskapsförbund har hållit sitt konstituerande styrelsemöte den 7:e maj.Läs mera »
14.05.2024 kl. 12:50