Författare i paneldiskussion på scenen på Bokmässan

Sydkusten på Bokmässan

13.10.2022 kl. 08:11
Snart är det dags för Helsingfors bokmässa! Sydkustens ordkonstskola arrangerar två egna program på mässan. Därtill medverkar Skrivande skolas projektledare i en programhelhet kring ungas skrivande.

Sydkustens ordkonstskola arrangerar två program på mässan: en frågesport för skolelever samt en diskussion om inspiration och kreativitet.

"Läslust, skrivlust, livslust", fredag 28.10 kl.11.00 på Fiskehamnen 

Vad kommer först, lusten att läsa eller lusten att skriva? Kan läsande och skrivande ge en inspiration att bli ännu mer kreativ? I panelen medverkar författarna Malin Klingenberg och Henrika Andersson samt ordkonsteleverna Jessica Rehn och Alva Tjäru. Eddie Myrskog modererar diskussionen.

"Quiz  - med fokus på barndomsklassiker", fredag 28.10 kl.11.30 på Blåbärslandet

En frågesport där den som läser mest vet bäst. Det handlar om barn- och ungdomsboksklassiker – världarna och karaktärerna man möter när man läser sagor, bilderböcker eller romaner. Två skolklasser tävlar under ledning av ordkonstlärare Lotta Sanhaie. Även publiken är varmt välkommen att delta!

En timme skriviver, skrivliv och bokrelease på Fiskehamnen

 

Annette Kronholm, skrivpedagog och projektledare för Skrivande skola pratar skrivande med finlandssvenska skrivprofiler. Helheten riktar sig till elever i åk 7-9 och studerande på andra stadiet. 

"Skrivande liv börjar någonstans", fredag 28.10 kl. 12-12.30 på Fiskehamnen

Då är det dags för boksläpp av antologin “Men JAG tycker…” med anledning av tioårsjubileet för kolumntävlingen Argh? för andra stadiet. Tidigare pristagare Jonas Forsbacka, Lukas Lundin och Emma-Lotta Orava samtalar om det skrivande livets början med journalisterna Jeanette Björkqvist och Magnus Londén. Moderator är Annette Kronholm, skrivpedagog och projektledare.

"Skrivande liv kan börja i en tävling", fredag 28.10 kl. 12.30-13 på Fiskehamnen.

Pristagarna i kolumntävlingen Argh? för andra stadiet och novelltävlingen Vad händer? för årskurserna 7-9 koras. Vinnarna i båda tävlingarna framför sitt bidrag.

Programhelheten arrangeras i samarbete mellan Svenska modersmålslärarföreningen i Finland, Svenska kulturfonden och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Skrivpedagog Annette Kronholm diskuterar skrivande på Bokmässan. Foto: Minnéa Mattbäck/Wahlberg Media

___________________________

På bilden överst i artikeln: ordkonstplanerare Maja Ottelin på en programpunkt på Bokmässan 2021.