Tamburbibliotek hjälper småbarnsfamiljer få in mer läsning i sin hektiska vardag

22.09.2022 kl. 18:48
Sydkusten fortsätter att främja modellen som en del av projektet Rätt bok på rätt plats.

Den största utmaningen för dagens småbarnsföräldrar är tidsbrist. De flesta vuxna är medvetna om läsningens glädje och nytta men saknar tid för biblioteksbesök eller bokköp. Det finns också småbarnsföräldrar som sällan, eller aldrig, kommer i kontakt med barnböcker och som saknar intresse för läsning.

De finlandssvenska läsambassadörerna skapade under sin verksamhetsperiod modellen för tamburbibliotek: små, men synliga bibliotek i daghemmets tambur. Familjerna kan lätt låna böcker i samband med att barnen hämtas. Sydkustens landskapsförbund fortsätter att främja modellen som en del av projektet Rätt bok på rätt plats.

Tamburbiblioteken skapas som ett samarbete mellan daghemmen och de lokala biblioteken i en kommun och med stöd av projektet. Målet är att starta tamburbibliotek i ca 15 daghem detta år. Än finns det möjlighet för fler daghem och kommuner att delta i projektet, ta gärna kontakt om ni är intresserade!

Rätt bok på rätt plats finansieras av Utbildningsstyrelsen, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds Minne, Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

Projektkoordinatorer:
Mikael Gros mikael.gros@sydkusten.fi
Katja von Wendt katja.von.wendt@sydkusten.fi

Läsambassadörernas informationsfilm om tamburbibliotek: https://www.lasambassadoren.fi/sv/material/for_nordar/article-163994-80976-tips-for-att-skapa-ett-tamburbibliotek-pa-ditt-daghem?offset_163994=6