Rätt bok på rätt plats

Rätt bok på rätt plats är ett 2-årigt projekt där vi utvecklar nya platser där barn, unga och familjer kan möta böcker och läsinspiration. Vi jobbar på att vidareutveckla två koncept från några av Sydkustens olika projekt: Läshörnor och tamburbibliotek.

I våra läshörnor deltar vi tillsammans med lokala bibliotek på idrottsevenemang eller idrottsläger och bygger upp en läshörna där deltagarna kan varva ner mellan aktiviteterna och möta läsning och läsinspiration i en trygg miljö kopplad till deras idrottsintresse.

Med våra tamburbibliotek riktar vi oss mot daghem och bygger upp ett fysiskt bibliotek i daghemmets tambur där familjerna dagligen kan möta läsning från det lokala biblioteket och lätt låna hem högläsning för fritiden.

Båda koncepten bygger på tanken att inspirera till läsning på nya platser och att bygga upp lokala samarbeten mellan bibliotek, idrottsföreningar och daghem som kan leva vidare efter projektets slut.

Är ni som bibliotek, daghem eller idrottsevenemang intresserade av att samarbeta med oss? Ta kontakt med vår projektledare så berättar vi mer om hur vi kan samarbeta. Kontaktinformation hittar du längre ner på sidan.

Följ oss på facebook för att läsa mer om projektet och följa med i vår verksamhet.

Samarbetspartners och finansiärer

Projektet genomförs av Sydkustens Landskapsförbund r.f. och samarbetar med Finlands Svenska biblioteksförening r.f. samt lokala bibliotek och föreningar.

Projektet har finansierats av Utbildningsstyrelsen, Svenska folkskolans vänner, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

KONTAKTPERSONER:

Mikael Gros, projektledare
mikael.gros(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund
tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi