Läsning i laget

Projektledare Mikael GrosI läsning i laget lyftes läsningen upp inom idrottsföreningarna. Projektet avslutades 2021.

Inom projektet producerades fyra videor där projektledaren Mikael Gros (bilden) träffade idrottare i Svenskfinland och diskuterade idrott och böcker.

Videorna publiceras fyra onsdagar på sociala medier med början den 9 mars enligt följande:

9.3 Johanna Hilli (Handboll)
16.3 Filiph Johansson (400 meter)
23.3 Amy Nymalm (Orientering)
30.3 Erik Riska  (Ishockey)

Alla videor finns på Youtube och kommer även att publiceras här på Sydkustens webb.

 

 

 

 

Projektets mål var att stöda idrottsföreningar i att skapa läsfrämjande miljöer och jobba kring tränarnas roll som läsande förebilder. Åldersgruppen projektet fokuserade på var 13-17 år. Projektledare var Mikael Gros.

Projektet

Läsning i laget är ett nationellt projekt som riktar sig till finlandssvenska idrottsföreningar och lag för att öka läslusten bland barn och unga och sprida kunskap om vikten av läsning. Inom projektet utvecklas verktyg och arbetssätt för att lyfta upp läsningen i det egna laget och skapa en läsfrämjande miljö. I arbetet inkluderas tränare, vuxna inom föreningen och laget samt föräldrar. Målet är att i nya miljöer och med nya metoder öka läskunnigheten och läsintresset bland barn och unga.

Mer information om projektet hittas på facebooksidan:

Idrottsföreningar kan nu anmäla sitt intresse för att delta i vår pilotsatsning. Genom träffar, material och samarbete skapar vi tillsammans en läsfrämjande miljö och hittar vägar att lyfta läsningen inom föreningen utan att stjäla värdefull träningstid.

Är din förening intresserad av att vara pilot? Eller känner du en tränare som kunde passa för vår pilotsatsning? Tag kontakt med oss så berättar vi hur ni kan komma med!


Varför idrottsföreningar?

Skolan och biblioteken jobbar ständigt med att lyfta läsningens status, men för att kunna påverka attityden till läsning behövs hjälp från hela samhället. Ungdomar behöver se och höra om läsning i miljöer där de själva rör sig och trivs.

Idrottsföreningar är en viktig uppväxtgemenskap i många ungdomars liv och tränaren kan vara en av de viktigaste vuxna förebilderna. Vi tror att det är de viktiga vuxna i ungdomarnas liv som bäst kan fungera som läsande förebilder. Om tränaren säger att läsning är värdefullt - då lyssnar man.

Vi vill i samarbete med idrottsföreningar skapa läsfrämjande miljöer, fundera kring tränarens roll som läsande förebild och sprida läsglädje bland ungdomar utan att det ska behöva krocka med värdefull träningstid.


Samarbetsparter och finansiärer

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Sydkustens landskapsförbund r.f. och Finlands Svenska Idrott. Finansiering kommer via Utbildningsstyrelsen, Svenska Kulturfonden, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd.

 

 

KONTAKTPERSONER:

Mikael Gros, projektledare
mikael.gros(at)sydkusten.fi

Christel Björkstrand, direktör för Sydkustens landskapsförbund
tfn 050 351 3038, christel.bjorkstrand(at)sydkusten.fi