Sydkustens önskebrunn

Sydkustens mål är att främja en högklassig utbildning, en levande kultur och en meningsfull fritid på svenska i Finland. En stor del av vår verksamhet riktar sig till den pedagogiska sektorn i form av projekt, pedagogiskt material, seminarier, fortbildningar, kampanjer, m.m.

Vad tycker du att vi ska satsa på? Intressebevakning? Projekt? Läs- och skrivfrämjande åtgärder? Kanske du saknar pedagogiskt stödmaterial, fortbildningar eller något helt annat?

Välkommen att ÖNSKA i vår ÖNSKEBRUNN!

Klicka på bildenför att lämna in ditt önskemål.

En tecknad bild  av en önskebrunn.

Sydkustens vision:

Högklassig utbildning. Livskraftig kultur. Meningsfull fritid. På svenska.