Läsambassadören Amanda Audas-Kass vid en bibliotekshylla tillsammans med några ungdomar.

I en värld som brinner

03.03.2022 kl. 08:03
Det är knappast bara jag som har svårt att fokusera på jobbet de sista dagarna i februari 2022. Vårt grannland har attackerat ett annat land och krigets fasor känns närmare och mer påtagliga än någonsin tidigare under mitt liv.

Svårigheterna med att fokusera beror dels på att nyheternas liverapportering känns angelägnare än något annat och dels på att mitt eget jobb i relation till allt som händer plötsligt känns så… oangeläget. Vem behöver läsning och böcker i en värld som brinner?

Svaret är att alla behöver det. Minst lika mycket som förr. Kanske ännu mer.

Den som har språket har makten. Läskunnighet är och har alltid varit en avgörande del av demokratibygget. Utan ett tillräckligt ordförråd förstår vi inte en dagstidning och därmed blir vår förmåga att vara en aktiv del av samhället väldigt mycket mindre. Det här säger jag varje vecka i mötet med ungdomar och deras lärare och föräldrar. Utan medborgare som förmår förstå det omkringliggande samhället kan vi inte lita på demokratin. Både den källkritiska och den källtillitsfulla läsförmågan är ovärderlig nu. Därför behöver vi läsning och böcker i en värld som brinner.

Läsning ökar vår empatiska förmåga. En rad psykologiska undersökningar visar att skönlitteratur kan stärka vår empati för grupper som vi inte annars skulle bry oss om, att leva sig in i karaktärers känslor och tankar har den effekten på oss. “Vi kanske tror att romanläsande är nåt mycket individuellt och självupptaget, men det är djupare än så. Man tränar på empati-gymmet”, säger psykologen Jamil Zaki i SVT:s program Vetenskapens värld (länk nedan). Därför behöver vi läsning och böcker i en värld som brinner.

Läsning kan lindra oro och ångest. Under första världskriget märkte man att läsning kunde ha en helande effekt på traumatiserade soldater och det blev starten till den terapiform som idag kallas biblioterapi. Litteraturforskaren Cecilia Pettersson vid Göteborgs universitet har undersökt hur läsning av skönlitteratur påverkar långtidssjukskrivna och personer med psykisk ohälsa. Resultatet visar att läsningen hade läkande, stärkande och utvecklande effekter. Pettersson lyfter fram att böcker kan vara välgörande för alla, i synnerhet i tider av oro. Därför behöver vi läsning och böcker i en värld som brinner.

För den här läsambassadören är det med andra ord bara att kavla upp ärmarna. Detsamma gäller precis alla oss som jobbar med och för den livsavgörande bildningen. Det finns arbete att göra. Hur mycket som helst. Också i en värld som brinner.

I synnerhet i en värld som brinner.

 

Amanda Audas-Kass
Läsambassadör
+358 (0)50 309 9782
amanda.audas-kass(at)sydkusten.fi

 

Länkar:

Amanda Audas-Kass