En reklambild för evenemanget. Gulbakgrund, ritade teckningar med skateboard, gata,

Rimjam i Helsingfors

09.05.2022 kl. 10:06
Ordkonst för de minsta ordnas i olika former. I maj erbjuder Sydkustens ordkonstskola på rimjam för 1-5-åringar.

Skrammel på spår och snabbkaffetår! Vi leker och rör på oss i takt med dikter och rim som två ordkonstledare har valt ut på förhand. Temat våren 2022 är "Spana på stan", alltså stadens vimmel och olika fordon.

Programmet riktar sig till 1-5-åringar tillsammans med deras vuxna. Det är gratis och ingen förhandsanmälan behövs.

14.5.2022 kl.13-13:30
Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3
Programmet är en del av den stora barnfesten som pågår i huset klockan 11-15. Mera info i Facebookevenemanget för barnfesten.

28.5.2022 kl. 10:30-11:00
Centrumbiblioteket Odes barnavdelning, Tölöviksgatan