Sydkustens styrelse

Silja Borgarsdóttir Sandelin, Ordförande, SFP, Helsingfors, silja@sfp.fi

Styrelseledamöter vars mandat fortsätter till årsmötet 2023:

Tony Björk,sfp, Kyrkslätt, +358 (0)50-410 7378, tony.bjork(at)kirkkonummi.fi
Oskar Dikert, vf, Helsingfors
Niklas Rönnberg, sfp, Helsingfors
Johan Werkelin, sfp, Åbo, +358 (0)40-741 2419, johan.werkelin(at)abo.fi
Nina Björkman-Nystén, sfp, Lovisa
Holger Wickström, första vice ordförande, sdp, Raseborg, +358 (0)44-9112 442, hoggemail(at)yahoo.se
Hanna Lönnfors, sfp, Borgå
Bicca Olin, grön, Helsingfors, +358 (0)40-352 5232, bicca.olin(at)gmail.com

Styrelseledamöter vars mandat fortsätter till årsmötet 2024:

Stina Wahlsten, sfp, Helsingfors
Maj Björk, sfp, Pargas, +358 (0)40-564 4341, bjorkma50(at)gmail.com
Heikki Pakarinen, saml, Esbo
Thorolf Sjölund, saml, Kyrkslätt
Kristina Falkenstedt, saml, Sjundeå
Arja Karhuvaara, saml, Helsingfors
Yngve Romberg, sdp, Raseborg
Birgit Schaffar-Kronqvist, sdp, Åbo
 

Styrelsens arbetsutskott 2022-23

Silja Borgarsdóttir Sandelin (ordförande)
silja(at)sfp.fi
Holger Wickström
044-9112 442, hoggemail(at)yahoo.se
Bicca Olin
040-352 5232, bicca.olin(at)gmail.com
Werner Orre
040-069 9260, werner.orre(at)gmail.com
 
         

Övriga medlemmar:

Thorolf Sjölund, Nina Björkman-Nystén, Heikki Pakarinen ochBirgit Schaffar Kronqvist

Sekreterare: Christel Björkstrand, Sydkustens direktör